Micado, Lienz | Architekt: DI Peter Jungmann | Foto: DI Wolfgang Retter
Jilly Beach, Pörtschach | © BMW Austria GmbH | Foto: Marco Reufzaat